search

Mapa Niemiec i w krajach sąsiednich

Niemcy i kraje sąsiadujące mapie. Mapa Niemczech i sąsiednich krajach (Europa Zachodnia - Europa) do druku. Mapa Niemczech i sąsiednich krajach (Europa Zachodnia - Europa) do pobrania. Na północy, na półwyspie Jutlandzkim, Niemcy są ograniczone przez Danię. Na wschód i zachód od półwyspu północną granicę uzupełniają odpowiednio wybrzeża Morza Bałtyckiego (Ostsee) i Morza Północnego. Na zachodzie Niemcy graniczą z Holandią, Belgią i Luksemburgiem, a na południowym zachodzie z Francją, jak to widać na mapie Niemiec i krajów sąsiednich. Będąc historycznym jądrem Europy i "podwójnym motorem integracji europejskiej", współpraca z Francją jest jednym z najważniejszych elementów niemieckiej polityki zagranicznej. Traktat Elizejski z 1963 roku położył podwaliny pod współpracę, która - obok projektu europejskiego - wielokrotnie wzywała do stworzenia "Unii Rdzeniowej" o maksymalnej integracji. Niemcy dzielą całą swoją południową granicę ze Szwajcarią i Austrią. Na południowym wschodzie granica z Czechami odpowiada wcześniejszej granicy z 1918 roku, odnowionej w 1945 roku na mocy traktatu

Niemcy i kraje sąsiadujące mapie

printDruk system_update_altPobierz
 
Najdalej wysunięta na wschód granica przylega do Polski wzdłuż północnego biegu Nysy, a następnie Odry do Morza Bałtyckiego, z odchyleniem na zachód na północy w celu wyłączenia byłego niemieckiego miasta portowego Stettin (obecnie Szczecin, Polska) i ujścia Odry, jak to jest zaznaczone na mapie Niemiec i krajów sąsiednich. Granica ta odzwierciedla utratę przez Niemcy terytoriów wschodnich na rzecz Polski, uzgodnioną na konferencji w Jałcie (luty 1945 r.), zatwierdzoną na konferencji w Poczdamie (lipiec-sierpień 1945 r.) przez zwycięskich aliantów II wojny światowej i potwierdzoną przez kolejne rządy
 
Stosunki między Niemcami a Holandią zostały nawiązane po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku, co widać na mapie Niemiec i krajów sąsiednich. Podczas I wojny światowej armia niemiecka powstrzymała się od ataku na Holandię, dzięki czemu stosunki między oboma państwami zostały utrzymane. Po zakończeniu wojny w 1918 roku były cesarz Wilhelm II uciekł do Holandii, gdzie mieszkał aż do śmierci w 1941 roku. Belgia i Niemcy mają ważne wspólne interesy i ściśle oraz dobrze ze sobą współpracują. Jako członkowie założyciele UE, nawiązały one bliskie więzi dzięki dziesięcioleciom wspólnych wysiłków na rzecz budowy i pogłębiania Unii oraz dzięki wspólnym poglądom na jej przyszły kierunek i podejście do obecnych wyzwań. Stosunki między Wielkim Księstwem Luksemburga a Republiką Federalną Niemiec są bliskie i oparte na zaufaniu, zarówno na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, jak i w sferze kultury.